Usługi kominiarskie

Nasza firma z Bielska-Białej świadczy kompleksowe usługi kominiarskie, w tym:

Czyszczenie

 •     Specjalistyczne czyszczenie przewodów kominowych z sadzy szklistej
 •     Czyszczenie kotłów i pieców na paliwo stałe oraz płynne
 •     Czyszczenie przewodów kominowych (narzędziami firmy Wöhler), zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)

PAMIĘTAJ!

 •     Czyszczenie przewodów kominowych dymowych minimum 4 razy w roku
 •     Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych minimum 2 razy w roku
 •     Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych minimum 1 raz w roku

Odbiory, zaświadczenia, badania stanu technicznego:

 •     Usługi kominiarskie w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami)
 •     Badania szczegółowe wnętrza przewodów kominowych przy użyciu specjalnej kominowej kamery inspekcyjnej Firmy Wöhler z możliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów
 •     Odbiory przewodów kominowych w nowych budynkach oraz po rozbudowie
 •     Opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazowni, urzędów, gmin wraz z zaświadczeniem do gazowni
 •     Zaświadczenia do zakładu ubezpieczeń

Ponadto usługi kominiarskie takie jak:

 •     Inwentaryzacja urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem
 •     Uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 •     Udrażnianie przewodów kominowych
 •     Montaż elastycznych wkładów kominowych FuranFlex® ← NOWOŚĆ

Podczas świadczenia usług kominiarskich, takich jak czyszczenie przewodów kominowych wg życzenia Klienta indywidualnego, staramy się zachować czystość podczas wykonywania prac, używając odkurzaczy przemysłowych Firmy Wöhler).